„Poznaj pulz – predchádzaj porážke“ je kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o fibrilácii predsiení, ako rizikovom ochorení, ktoré môže viesť k vzniku mozgovej porážky. Pojem fibrilácia predsiení je pre väčšinu ľudí pomerne neznámy. Napriek tomu, že týmto ochorením trpí približne 2 – 3 % populácie na Slovensku. Vďaka rozsiahlym informačným kampaniam sa za posledné roky podarilo vybudovať dobré povedomie napríklad o vysokom krvnom tlaku. Pacienti dnes vedia, že neliečená hypertenzia, môže mať závažné zdravotné následky a rovnako vedia, že krvný tlak si môžu odmerať aj doma, domácim tlakomerom. Vedeli ste, že rovnako dôležité je poznať aj svoj pulz? Že nepravidelný pulz môže signalizovať také ochorenie, akým je fibrilácia predsiení? A že fibrilácia predsiení môže spôsobiť mozgovú porážku? Naša kampaň „Poznaj pulz – predchádzaj porážke“ má za cieľ upozorniť na symptómy tohto ochorenia s cieľom zvýšiť záchyt pacientov, ktorí ním trpia a znížiť tak počet pacientov, ktorí sú ohrození vznikom mozgovej porážky v dôsledku neliečenej fibrilácie predsiení.