Vedeli ste, že váš pulz vás môže upozorniť na závažné ochorenie akým je fibrilácia predsiení? Len v minulom roku malo na Slovensku mozgovú porážku viac ako 11 tisíc pacientov. U viac ako 20 % z nich bola diagnostikovaná fibrilácia predsiení, ktorá je považovaná za závažné riziko vzniku mozgovej porážky.

Najkrajšie Gesto

Aj v mimoriadnom čase, kedy sme všetci doslova zahltení správami o víruse COVID-19, ktorí niekoľko týždňov doslova paralyzoval takmer celý svet si uvedomujeme, že odvrátiteľné úmrtia si denne vyžiadajú omnoho viac ľudských životov ako pandémia vírusu COVID-19. Sú to predovšetkým kardiovaskulárni pacienti, ktorí sa najviac podieľajú na tzv. odvrátiteľných úmrtiach. A práve fibrilácia predsiení patrí medzi tie kardiovaskulárne ochorenia, ktoré ak sa včas zachytia, vieme vďaka súčasnému medicínskemu pokroku dobre liečiť. Platí však aj opak. Pokiaľ zostáva fibrilácia predisení nezachytená a neliečená, kvalita a dĺžka života pacienta sa výrazne skracuje a môže vyústiť do závažnej, život ohrozujúcej komplikácii, akou je cievna mozgová príhoda.

Aj preto sme sa rozhodli v čase koronavírusu, kedy sme si možno viac ako inokedy bližší a pomáhame si, upriamiť pozornosť na fibriláciu predsiení komunikačnou kampaňou #NajkrajsieGesto. Najkrajšie gesto prejavíme našim blízkym tak, že ich upozorníme na potrebu pravidelne si kontrolovať svoj pulz. Lebo Poznať Pulz, znamená Predchádzať Porážke.

Ďakujeme všetkým hercom, umelcom, influencerom, ktorí nám pomáhajú šíriť #NajkrajsieGesto ďalej, najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Ďakujeme našim partnerom, spoločnosti Medtronic a Pfizer za pomoc a podporu pri realizácii tohto pekného diela, ktoré veríme, pomôže zachrániť život mnohým ľuďom na Slovensku.   

O fibrilácii predsiení

Fibrilácia predsiení je porucha srdcového rytmu, je to najčastejšia srdcová arytmia. Pri fibrilácii predsiení srdce pracuje nekoordinovane,  s nepravidelnou elektrickou aktiváciou, môže pracovať rýchlo ale i pomaly. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje zo srdca, najčastejšie do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku mozgovej porážky.

Koho sa fibrilácia predsiení týka?

Aj keď sa toto ochorenie vyskytuje najmä u ľudí po 60. roku života, môže sa objaviť aj u mladších pacientov. Približne u každého štvrtého človeka vo veku 40- 55 rokov bez fibrilácie predsiení, dôjde v priebehu ďalších rokov k rozvoju tohto ochorenia. Mnohí pacienti žijú s týmto ochorením bez toho, aby o ňom vedeli. A práve u tejto kategórie výrazne stúpa riziko vzniku mozgovej porážky – nakoľko pacienti nie sú liečení na fibriláciu predsiení.

Ak máte viac ako 60 rokov, pravidelne si kontrolujte pulz, absolvujte preventívne prehliadky u svojho lekára s vyšetrením štandardného EKG záznamu.

Aké sú najčastejšie rizikové faktory fibrilácie predsiení?
 • ak trpíte artériovou hypertenziou (vysokým krvným tlakom), najmä nedostatočne liečenou, alebo ak máte nediagnostikovanú (nepoznanú) artériovú hypertenziu

 • ak máte viac ako 65 rokov

 • ak máte zníženú funkciu srdca - srdcove zlyhávanie

 • ak máte hypertrofiu srdca (zhrubnutie svaloviny stien ľavej komory)

 • prekonali ste infarkt myokardu

 • trpíte ochorením srdcových chlopní

 • ste diabetik – diabetes mellitus

 • trpíte obezitou

 • pijete nadmerné množstvo alkoholu

Symptómy fibrilácie predsiení
 • nepravidelný srdcový rytmus (pulz)

 • búšenie srdca,

 • dýchavica, najmä po námahe

 • úzkosť

 • slabosť a únava

 • závraty

 • bolesť na hrudi

 • pokles kognitívnych funkcií a vývoj demencie

Diagnostika ochorenia

Častokrát je fibrilácia predsiení pacientovi diagnostikovaná úplne náhodne, počas preventívnej prehliadky, pri EKG vyšetrení, alebo pri kontrole pulzu, či hospitalizácii kvôli nejakému inému ochoreniu. Fibrilácia predsiení sa však nemusí počas lekárskeho vyšetrenia vôbec prejaviť. Lekár môže preto na potvrdenie diagnózy využiť ambulantné monitorovanie EKG počas 24 hodín, alebo 7 dní pomocou Holterovho monitorovania EKG či záznamníkmi EKG.

Meranie pulzu

Je dôležité, aby ste poznali svoj pulz a tak ako si doma meriate krvný tlak a poznáte jeho hodnoty, by ste si mali merať a poznať aj svoj pulz. Odmerať si ho môžete buď priložením ukazováka a prostredníka na zápästie, alebo na krk. Počas jednej minúty by váš pulz mal byť v rozmedzí 50 – 100 úderov za minútu v pokoji. Na kontrolu Vášho pulzu môžete využiť aj moderné domáce tlakomery, ktoré majú v sebe zabudovanú detekciu funkcie Afib. Takýto tlakomer Vás vie upozorniť na fibriláciu predsiení.