Aj v mimoriadnom čase, kedy sme všetci doslova zahltení správami o víruse COVID-19, ktorí niekoľko týždňov doslova paralyzoval takmer celý svet si uvedomujeme, že odvrátiteľné úmrtia si denne vyžiadajú omnoho viac ľudských životov ako pandémia vírusu COVID-19. Sú to predovšetkým kardiovaskulárni pacienti, ktorí sa najviac podieľajú na tzv. odvrátiteľných úmrtiach. A práve fibrilácia predsiení patrí medzi tie kardiovaskulárne ochorenia, ktoré ak sa včas zachytia, vieme vďaka súčasnému medicínskemu pokroku dobre liečiť. Platí však aj opak. Pokiaľ zostáva fibrilácia predisení nezachytená a neliečená, kvalita a dĺžka života pacienta sa výrazne skracuje a môže vyústiť do závažnej, život ohrozujúcej komplikácii, akou je cievna mozgová príhoda. 

Aj preto sme sa rozhodli v čase koronavírusu, kedy sme si možno viac ako inokedy bližší a pomáhame si, upriamiť pozornosť na fibriláciu predsiení komunikačnou kampaňou #NajkrajsieGesto. Najkrajšie gesto prejavíme našim blízkym tak, že ich upozorníme na potrebu pravidelne si kontrolovať svoj pulz. Lebo Poznať Pulz, znamená Predchádzať Porážke.

Ďakujeme všetkým hercom, umelcom, influencerom, ktorí nám pomáhajú šíriť #NajkrajsieGesto ďalej, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.