Častokrát je fibrilácia predsiení pacientovi diagnostikovaná úplne náhodne, počas preventívnej prehliadky, pri EKG vyšetrení, alebo pri kontrole pulzu, či hospitalizácii kvôli nejakému inému ochoreniu. Fibrilácia predsiení sa však nemusí počas lekárskeho vyšetrenia vôbec prejaviť. Lekár môže preto na potvrdenie diagnózy využiť ambulantné monitorovanie EKG počas 24 hodín, alebo 7 dní pomocou Holterovho monitorovania EKG či záznamníkmi EKG.

EKG vyšetrenie

EKG vyšetrenie – Na potvrdenie diagnózy – fibrilácie predsiení vám lekár pri komplexnom vyšetrení natočí  12 – zvodové EKG, ktoré dokáže odlíšiť fibriláciou predsiení od iných foriem srdcovej arytmie. Štandardné 12-zvodové EKG zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca len počas krátkej doby, preto jeden záznam EKG nemusí potvrdiť fibriláciu predsiení ak sa táto nevyskytne počas záznamu, teda počas realizácie EKG vyšetrenia. Štandardné EKG možno prirovnať k momentke (fotografii), ktorá nemusí zachytiť udalosti pred a po stisnutí spúšte. Ošetrujúci lekár vám preto môže odporučiť tzv. Holterov monitor.

Miniatúrne EKG

Miniatúrne EKG sa implantuje pod kožu hrudníka v oblasti nad srdcom. Toto zariadenie dokáže monitorovať srdcový rytmus nepretržite 24 hodín denne po dobu viac než 3 rokov. Vďaka tomuto nepretržitému on-line monitorovaniu dokážu lekári včas zachytiť srdcovú arytmiu, vysvetliť doposiaľ nevysvetliteľné stavy a následne zvoliť optimálnu liečbu a predísť tak potenciálne fatálnym následkom nediagnostikovaných porúch srdcového rytmu. Prístroj je určený pre všetkých, ktorých už v minulosti postihla menšia mozgová príhoda, pociťujú nepravidelný rytmus srdca alebo ich postihujú nevysvetliteľné odpadnutia. Viac informácií o unikátnej technológii monitorovania vášho srdca nájdete tu.

Miniatúrne EKG

EKG Holter

EKG Holter  je vytváranie EKG záznamu počas každodennej činnosti i počas spánku v priebehu najčastejšie 24 hodín. Ide o jednoduché nebolestivé vyšetrenie, počas ktorého má pacient na hrudníku naložené monitorovacie elektródy, ktoré sú napojené na záznamník. Záznamník je malá krabička s vývodmi na elektródy, ktoré sa upevnia na telo vyšetrovaného. Existuje EKG Holter i na 48, 72 hodín alebo i 7 dní.

Epizodické EKG záznamníky 

Epizodické EKG záznamníky s automatickou detekciou – loop rekordéry, sú externé EKG záznamníky, ktoré kontinuálne monitorujú EKG pacienta a sám záznamník odosiela EKG záznamy. To všetko jednoducho cez mobilný telefón, ktorý pacient obdrží spoločne s prístrojom. Pri zaznamenaní akejkoľvek poruchy rytmu (aj krátke preskočenie srdca) záznamník udalosť okamžite nahráva a sám odosiela.

Implantovateľné slučkové rekordéry

Implantovateľné slučkové rekordéry sú miniatúrne zariadenia, ktoré sa minimálne invazívnym spôsobom implantujú subkutánne na prednú stranu hrudníka. Počas 3 rokov sú schopné kontinuálne monitorovať činnosť srdca a v prípade výskytu arytmie ju zaznamenať. Niektoré prístroje umožňujú bezdrôtový prenos dát priamo ošetrujúcemu lekárovi.

Meranie pulzu
Meranie pulzu

Je dôležité, aby ste poznali svoj pulz a tak ako si doma meriate krvný tlak a poznáte jeho hodnoty, by ste si mali merať a poznať aj svoj pulz. Odmerať si ho môžete buď priložením ukazováka a prostredníka na zápästie, alebo na krk. Počas jednej minúty by váš pulz mal byť v rozmedzí 50 – 100 úderov za minútu v pokoji. Na kontrolu Vášho pulzu môžete využiť aj moderné domáce tlakomery, ktoré majú v sebe zabudovanú detekciu funkcie Afib. Takýto tlakomer Vás vie upozorniť na fibriláciu predsiení.

Zapamätajte si!

  • okrem krvného tlaku, si doma pravidelne merajte aj pulz

  • ideálny pulz v pokoji je okolo 60 úderov za minútu

  • pod 50 a nad 100 úderov za minútu v pokoji zbystrite pozornosť a navštívte svojho lekára

  • nepodceňujte príznaky ako dýchavičnosť, únava, slabosť a vyčerpanie aj pri bežných činnostiach ako sú domáce práce či sledovanie televízie

Prečo by ste si mali monitorovať váš pulz?

Ak ste utrpeli mozgovú mŕtvicu, žilovú trombózu či pľúcnu embóliu  a nebola zistená jej príčina, váš lekár by mal monitorovať vaše srdce, aby sa predišlo opakovaniu týchto závažných ochorení.
 

Ako?

Pravidelným meraním pulzu, kontrolou EKG cez domáce merače (sú súčasťou domácich moderných tlakomerov), kontrolou EKG u vášho lekára, alebo:

 

SYSTÉMOM REVEAL LINQ
Je to malý implantovateľný monitor srdcovej činnosti, ktorý sa implantuje pod kožu do oblasti srdca.  Informácie o činnosti srdca sa v ňom  zaznamenávajú. Lekár sa k týmto informáciám dostane telemetricky (priložením  telemetrickej hlavice nad prístroj a zosnímaním  EKG nahratom v implantovanom prístroji) alebo na diaľku. V prípade kontroly implantovaného prístroja na diaľku  je v blízkosti pacienta umiestnený vysielač ( tzv. pacientsky monitor), ktorý vyšle  údaje z implantovaného prístroja a lekár na špecializovanom kardiologickom pracovisku ich vyhodnotí.  v implantovateľnom monitore srdcovej činnosti Reveal LINQ. Lekár má tiež možnosť prístupu k týmto informáciám a vyhodnotiť činnosť srdca pacienta. a vysielač umiestnený pri lôžku označovaný ako pacientsky monitor.