Častokrát je fibrilácia predsiení pacientovi diagnostikovaná úplne náhodne, počas preventívnej prehliadky, pri EKG vyšetrení, alebo pri kontrole pulzu, či hospitalizácii kvôli nejakému inému ochoreniu. Fibrilácia predsiení sa však nemusí počas lekárskeho vyšetrenia vôbec prejaviť. Lekár môže preto na potvrdenie diagnózy využiť ambulantné monitorovanie EKG počas 24 hodín, alebo 7 dní pomocou Holterovho monitorovania EKG či záznamníkmi EKG.

EKG vyšetrenie

EKG vyšetrenie – Na potvrdenie diagnózy – fibrilácie predsiení vám lekár pri komplexnom vyšetrení natočí  12 – zvodové EKG, ktoré dokáže odlíšiť fibriláciou predsiení od iných foriem srdcovej arytmie. Štandardné 12-zvodové EKG zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca len počas krátkej doby, preto jeden záznam EKG nemusí potvrdiť fibriláciu predsiení ak sa táto nevyskytne počas záznamu, teda počas realizácie EKG vyšetrenia. Štandardné EKG možno prirovnať k momentke (fotografii), ktorá nemusí zachytiť udalosti pred a po stisnutí spúšte. Ošetrujúci lekár vám preto môže odporučiť tzv. Holterov monitor.

EKG Holter

EKG Holter  je vytváranie EKG záznamu počas každodennej činnosti i počas spánku v priebehu najčastejšie 24 hodín. Ide o jednoduché nebolestivé vyšetrenie, počas ktorého má pacient na hrudníku naložené monitorovacie elektródy, ktoré sú napojené na záznamník. Záznamník je malá krabička s vývodmi na elektródy, ktoré sa upevnia na telo vyšetrovaného. Existuje EKG Holter i na 48, 72 hodín alebo i 7 dní.

Epizodické EKG záznamníky s automatickou detekciou

Epizodické EKG záznamníky s automatickou detekciou – loop rekordéry, sú externé EKG záznamníky, ktoré kontinuálne monitorujú EKG pacienta a sám záznamník odosiela EKG záznamy. To všetko jednoducho cez mobilný telefón, ktorý pacient obdrží spoločne s prístrojom. Pri zaznamenaní akejkoľvek poruchy rytmu (aj krátke preskočenie srdca) záznamník udalosť okamžite nahráva a sám odosiela.

Implantovateľné slučkové rekordéry

Implantovateľné slučkové rekordéry sú miniatúrne zariadenia, ktoré sa minimálne invazívnym spôsobom implantujú subkutánne na prednú stranu hrudníka. Počas 3 rokov sú schopné kontinuálne monitorovať činnosť srdca a v prípade výskytu arytmie ju zaznamenať. Niektoré prístroje umožňujú bezdrôtový prenos dát priamo ošetrujúcemu lekárovi.

Meranie pulzu
Meranie pulzu

Je dôležité, aby ste poznali svoj pulz a tak ako si doma meriate krvný tlak a poznáte jeho hodnoty, by ste si mali merať a poznať aj svoj pulz. Odmerať si ho môžete buď priložením ukazováka a prostredníka na zápästie, alebo na krk. Počas jednej minúty by váš pulz mal byť v rozmedzí 50 – 100 úderov za minútu v pokoji. Na kontrolu Vášho pulzu môžete využiť aj moderné domáce tlakomery, ktoré majú v sebe zabudovanú detekciu funkcie Afib. Takýto tlakomer Vás vie upozorniť na fibriláciu predsiení.