Fibrilácia predsiení je porucha srdcového rytmu, je to najčastejšia srdcová arytmia. Pri fibrilácii predsiení srdce pracuje nekoordinovane,  s nepravidelnou elektrickou aktiváciou. Môže pracovať rýchlo, ale i pomaly. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje zo srdca, najčastejšie do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku cievnej mozgovej príhody tzv. porážky.

 

 • Slovensku trpí týmto ochorením približne 100 tisíc ľudí, teda takmer 1,5% populácie, pričom každý rok pribúda pravidelne až 20-tisíc novo-diagnostikovaných prípadov.

 • Najčastejšie postihuje ľudí po 55. roku života.

 • Až 70 % ľudí o arytmii vôbec nevie.

 • Na Slovensku zomrie na následky srdcovej arytmie ročne viac ako 10 tisíc  ľudí.

 • Fibrilácia predsiení je najzávažnejšie riziko vzniku cievnej mozgovej porážky.

 • Srdcová arytmia sa prejavuje najmä: búšením srdca, nepravidelným pulzom, slabosťou a únavou.

 • Zistiť fibriláciu predsiení je možné pravidelným meraním pulzu.

 • Ideálna frekvencia srdca v pokoji je medzi 50 až 100 úderov za minútu.

Koho sa fibrilácia predsiení týka?

Aj keď sa toto ochorenie vyskytuje najmä u ľudí po 60. roku života, môže sa objaviť aj u mladších pacientov. Približne u každého štvrtého človeka vo veku 40- 55 rokov bez fibrilácie predsiení, dôjde v priebehu ďalších rokov k rozvoju tohto ochorenia. Mnohí pacienti žijú s týmto ochorením bez toho, aby o ňom vedeli. A práve u tejto kategórie výrazne stúpa riziko vzniku mozgovej porážky – nakoľko pacienti nie sú liečení na fibriláciu predsiení.

Ak máte viac ako 60 rokov, pravidelne si kontrolujte pulz, absolvujte preventívne prehliadky u svojho lekára s vyšetrením štandardného EKG záznamu.

Aké sú najčastejšie rizikové faktory fibrilácie predsiení?
 • ak trpíte artériovou hypertenziou (vysokým krvným tlakom), najmä nedostatočne liečenou, alebo ak máte nediagnostikovanú (nepoznanú) artériovú hypertenziu

 • ak máte viac ako 65 rokov

 • ak máte zníženú funkciu srdca - srdcove zlyhávanie

 • ak máte hypertrofiu srdca (zhrubnutie svaloviny stien ľavej komory)

 • prekonali ste infarkt myokardu

 • trpíte ochorením srdcových chlopní

 • ste diabetik – diabetes mellitus

 • trpíte obezitou

 • pijete nadmerné množstvo alkoholu

Všetky vyššie uvedené diagnózy sú významným rizikovým faktorom, ktorý môže mať vplyv na vznik a rozvoj fibrilácie predsiení v ďalšom živote pacienta.

Klasifikácia fibrilácie predsiení

 1. Prvýkrát diagnostikovaná fibrilácia predsiení: fibrilácia predsiení, ktorá doteraz nebola diagnoszikovaná, nezávisle od dĺžky trvania arytmie alebo prítomnosti symptómov z arytmie

 2. Paroxyzmálna (záchvatovitá): fibrilácia predsiení, ktorá skončí spontánne vo väčšine prípadov do 48 hodín.

 3. Perzistujúca: fibrilácia predsiení, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní, vrátane epizód arytmie, ktoré je potrebné ukončiť kardioverziou (liekmi alebo elektricky).

 4. Dlhodobo perzistujúca: fibrilácia predsiení, ktorá trvá kontinuálne dlhšie ako jeden rok

 5. Permanentná: fibrilácia predsiení, ktorá je akceptovaná pacientom a lekárom, podľa definície je trvalá

Fibrilácia predsiení môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu

Nepravidelná činnosť srdca môže spôsobiť vznik krvných zrazenín v srdci a tieto môžu potom putovať zo srdca až do mozgu, kde upchajú niektorú s mozgových ciev čím spôsobia ischemickú cievnu mozgovú príhodu s mozgovým infarktom.

 • viac ako 20 % cievnych mozgových príhod bolo v minulom roku (2017) spôsobených fibriláciou predsiení

 • fibrilácia predsiení zvyšuje až 5 násobne riziko, že pacient utrpí mozgovú porážku

Čo je to cievna mozgová príhoda?

Určite ste sa stretli s pojmom iktus, porážka, mozgová mŕtvica či cievna mozgová príhoda. K ischemickej cievnej mozgovej príhode dochádza pri prerušení zásobovania mozgu krvou. To sa prejaví rôznymi príznakmi v závislosti od toho, ktorá časť mozgu je postihnutá. Jedným z prejavov môže byť:

 • pokles ústneho kútika
 • porucha reči (blabotanie) - nezrozumiteľná reč, nemožnosť rozprávať, nemožnosť porozumieť hovorenému slovu
 • ochrnutím končatiny (hornej a/alebo dolnej najčastejšie končatín na jednej polovici tela)

Ďalšími prejavmi, ktorými môže trpieť pacient pri vzniku mozgovej porážky sú aj:

 • rozmazané videnie

 • pacient pociťuje, že ho „ťahá“ do jednej strany

 • strata pamäte

 • emocionálna porucha

Mozgová porážka je život ohrozujúce ochorenia a zároveň najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré ročne postihne viac ako 11 tisíc Slovákov. Z nich až 1/3 zomrie a 1/3 zostane s väčším, alebo menším postihnutím, veľmi často sú postihnutí pacienti doživotne imobilní.

Pri mozgovej porážke je dôležité, aby ste volali prvú pomoc včas – okamžite pri spozorovaní prvých príznakov. Čím skôr vyhľadáte lekársku pomoc, tým máte väčšiu šancu na plnohodnotný život.

Súčasná medicína vie úspešne liečiť mozgovú mŕtvicu, dôležité je, aby pacient prišiel do nemocnice čím skôr. Každú minútu odumierajú v mozgu tisíce neurónov a poškodenie mozgu pri neskorom príchode k lekárovi môže byť nezvratné a trvalé.

Symptómy fibrilácie predsiení
 • nepravidelný srdcový rytmus (pulz)

 • búšenie srdca,

 • dýchavica, najmä po námahe

 • úzkosť

 • slabosť a únava

 • závraty

 • bolesť na hrudi

 • pokles kognitívnych funkcií a vývoj demencie

Fibrilácia predsiení je zákerná v tom, že až u 40 % pacientov sa neprejavujú žiadne z vyššie uvedených príznakov, napriek tomu trpia fibriláciou predsiení.